EestiOma.ee

Share project

EestiOma.ee

Eesti tootjatelt oma inimestele / From local producers to local people

Supported : 329 €

of 250 € minimum goal

Pitch

EST: Eestioma.ee on Amazoni-sarnane platvorm, et aidata Eesti toidu- ja joogitootjatel olla tarbijatele paremini nähtavad ja lihtsamini kättesaadavad. Platvormiga liitumine on ettevõtetele tasuta. Eestioma.ee-ga liitunud tootjad saavad nende vajadustele kohandatud veebiseminaride näol info-ja inspiratsiooniallika, et enda ettevõtet jätkusuutlikult kasvatada ja tarbijate ootustele vastavaid tooteid, teenuseid ja lahendusi luua. Hetkel tegutseb projekti meeskond õhinapõhiselt ning kogutav raha suunatakse sotsiaalmeedia reklaamidesse, et rohkemad kodumaalased eestioma.ee keskkonnast teadlikumaks saaksid.
Kõikide toetajate vahel, kes annetavad vähemalt 10€, loosime välja korvitäie tooteid: Eesti maitsed!

ENG: Eestioma.ee is developing an Amazon-like marketplace to help local, small and medium food and beverage businesses to have better visibility and accessibility to consumers and gain relevant knowledge to grow their business with the help of joined voices for marketing and tailored webinars from experts. Eestioma.ee is created on a voluntary basis, free for producers and all the collected money will be used to make the platform known among the consumers.
Everyone, who supports our project with at least 10€ will participate in the sweepstakes to win a basket full of products: “The taste of Estonia”!

https://eestioma.ee/

More info