CogniSpot

Share project

CogniSpot

Lapse individuaalsetel erinevustel põhineva toe pakkumise, jälgimise ja nõustamise platvorm / Child’s individuality-centric support management and counselling platform

Supported : 20 €

of 250 € minimum goal

Pitch

EST: Ühel viiest lapsest esineb üks või rohkem emotsionaalne, käitumuslik või arenguline probleem, mis vajab sekkumist. 70% nendest aga ei saa õigeaegselt tuge, kuna üle maailma on suur puudus tugispetsialistidest. Enamus nendest probleemidest on aga ennetatavad piisava individualiseeritud lähenemise kaudu. CogniSpot on lapse individuaalsetel erinevustel põhinev toe pakkumise, jälgimise ja nõustamise platvorm koolidele, lasteaedadele ja peredele. Me anname lapsevanematele, õpetajatele ja tugispetsialistidele tööriistad selleks, et nad saaksid pakkuda tõhusamat ja personaliseeritumat lähenemist lastele ning läbi selle toetada nende akadeemilist edukust ja mentaalset heaolu. Me toome kokku täiskasvanud võimustades nende olemasolevaid teadmisi, ühtlustades nende kommunikatsiooni ning luues neist kokkuhoidva meeskonna. Loe rohkem: https://www.cognispot.com

ENG: 1 in 5 children has one or more emotional, behavioural, or developmental problems that need intervention. Due to the worldwide shortage of support specialists, 70% of them will not have appropriate interventions at a sufficiently early age. But most of these problems that children face can be prevented by a sufficiently individualised approach. The adults in a child’s life hold valuable insights and knowledge that enable sufficient individualisation. CogniSpot collects this data, analyses it, and provides personalised strategies that are tailored to the child’s individual needs. It is a child's individuality-specific support management and counselling platform for schools, kindergartens, and families. We bring together all adults in the child’s life by empowering their knowledge, aligning their communication, and by forming a powerful team.
Read more https://www.cognispot.com

More info